Uitnodiging

voor een algemene ledenvergadering van de Buurtvereniging Bloemendaal-Noord.

De vergadering wordt gehouden op 28 maart 2019, begint om 19:30 uur en vindt plaats in het gebouw van Petanque Club d’ Orion aan de Bergweg 5 in Bloemendaal.

De agenda vindt u hier, waar u ook de achterliggende stukken kunt vinden (voor zover al beschikbaar). Graag ontmoeten wij u op 28 maart.

Met vriendelijke groet,


namens de Buurtvereniging Bloemendaal-Noord,

Michiel Oosterhoff             Rob Vermeulen
voorzitter                         secretaris/penningmeester